ستاره کاراته قم صدرنشین برترین‌های دنیا شد

ستاره کاراته قم صدرنشین برترین‌های دنیا شد
ستاره ملی‌پوش و پرافتخار کاراته استان قم در رده‌بندی فدراسیون جهانی کاراته در صدر برترین‌های وزن منهای 60 کیلوگرم کاراته دنیا قرار گرفت.

ستاره کاراته قم صدرنشین برترین‌های دنیا شد

ستاره ملی‌پوش و پرافتخار کاراته استان قم در رده‌بندی فدراسیون جهانی کاراته در صدر برترین‌های وزن منهای 60 کیلوگرم کاراته دنیا قرار گرفت.
ستاره کاراته قم صدرنشین برترین‌های دنیا شد

View more posts from this author