سرمازدگی 20 هزار هکتار از باغ‌های سمنان

سرمازدگی 20 هزار هکتار از باغ‌های سمنان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به بارش برف و باران و سرمازدگی در برخی از مناطق شمالی این استان گفت: پیش‌بینی می‌شود 20 هزار هکتار از باغ‌های این استان در اثر سرمازدگی دچار خسارت شده باشند.

سرمازدگی 20 هزار هکتار از باغ‌های سمنان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به بارش برف و باران و سرمازدگی در برخی از مناطق شمالی این استان گفت: پیش‌بینی می‌شود 20 هزار هکتار از باغ‌های این استان در اثر سرمازدگی دچار خسارت شده باشند.
سرمازدگی 20 هزار هکتار از باغ‌های سمنان

View more posts from this author