سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان

سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان
استاندار کردستان با اشاره به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در استان، گفت: کردستان یکی از حلقه‌های تولید فولاد در کشور خواهد شد.

سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان

استاندار کردستان با اشاره به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در استان، گفت: کردستان یکی از حلقه‌های تولید فولاد در کشور خواهد شد.
سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان

View more posts from this author