سرنوشت کشور در دستان یک تایپیست/ خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه

سرنوشت کشور در دستان یک تایپیست/ خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه
نمایندگان استان اصفهان در صفحات مجازی خود از جلسات، تذکرات، مصاحبه‌ها و عملکرد خود نوشتند؛ از غلط‌های تایپی ادامه‌دار در دولت تا شفاف‌سازی گزینشی و خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه را در مجله مجازی فارس بخوانید.

سرنوشت کشور در دستان یک تایپیست/ خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه

نمایندگان استان اصفهان در صفحات مجازی خود از جلسات، تذکرات، مصاحبه‌ها و عملکرد خود نوشتند؛ از غلط‌های تایپی ادامه‌دار در دولت تا شفاف‌سازی گزینشی و خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه را در مجله مجازی فارس بخوانید.
سرنوشت کشور در دستان یک تایپیست/ خبر خوش برای 40 روستای پیشکوه و پشتکوه

View more posts from this author