سفرهای تفریحی خارجی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند/ لزوم تشویق جوانان برای ورود به حوزه‌های علمیه

سفرهای تفریحی خارجی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند/ لزوم تشویق جوانان برای ورود به حوزه‌های علمیه
امام جمعه ارومیه گفت: سفرهای نوروزی خارجی باعث خروج هزاران میلیارد تومان ارز از کشور شده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

سفرهای تفریحی خارجی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند/ لزوم تشویق جوانان برای ورود به حوزه‌های علمیه

امام جمعه ارومیه گفت: سفرهای نوروزی خارجی باعث خروج هزاران میلیارد تومان ارز از کشور شده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
سفرهای تفریحی خارجی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند/ لزوم تشویق جوانان برای ورود به حوزه‌های علمیه

View more posts from this author