سفر به غار اعجاب انگیز کلماکره، ششمین گنجینه بزرگ تاریخ

سفر به غار اعجاب انگیز کلماکره، ششمین گنجینه بزرگ تاریخ
پل‌دختر با جاذبه‌های دلنواز و زیبای طبیعی،خدادادی و گردشگری محل مناسبی برای انتخاب مسافران و میهمانان نوروزی است که در این بین غار اعجاب انگیز کلماکره یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد این شهرستان جهت بازدید گردشگران بشمار می‌رود.

سفر به غار اعجاب انگیز کلماکره، ششمین گنجینه بزرگ تاریخ

پل‌دختر با جاذبه‌های دلنواز و زیبای طبیعی،خدادادی و گردشگری محل مناسبی برای انتخاب مسافران و میهمانان نوروزی است که در این بین غار اعجاب انگیز کلماکره یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد این شهرستان جهت بازدید گردشگران بشمار می‌رود.
سفر به غار اعجاب انگیز کلماکره، ششمین گنجینه بزرگ تاریخ

View more posts from this author