سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه دستاورد خاصی نداشت/ روحانی 2 ساعت هم در کرمانشاه نماند!

سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه دستاورد خاصی نداشت/ روحانی 2 ساعت هم در کرمانشاه نماند!
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه دستاورد خاصی نداشته و مجموع زمانی که روحانی در مناطق زلزله‌زده حضور یافت، 2 ساعت هم نبود!

سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه دستاورد خاصی نداشت/ روحانی 2 ساعت هم در کرمانشاه نماند!

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه دستاورد خاصی نداشته و مجموع زمانی که روحانی در مناطق زلزله‌زده حضور یافت، 2 ساعت هم نبود!
سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه دستاورد خاصی نداشت/ روحانی 2 ساعت هم در کرمانشاه نماند!

View more posts from this author