سقوط نکنید، قهرمانی فصل بعد پیشکش/ تزریق آرامش به تیم با درایت اصفهانی

سقوط نکنید، قهرمانی فصل بعد پیشکش/ تزریق آرامش به تیم با درایت اصفهانی
تیم فوتبال سپاهان درحالی با 27 امتیاز در رتبه 11 جدول قرار دارد که خطر سقوط بیخ گوش این تیم است ولی مدیران این باشگاه به دنبال جذب ستاره‌های سرخابی‌های پایتخت برای تقویت تیم در فصل آینده هستند.

سقوط نکنید، قهرمانی فصل بعد پیشکش/ تزریق آرامش به تیم با درایت اصفهانی

تیم فوتبال سپاهان درحالی با 27 امتیاز در رتبه 11 جدول قرار دارد که خطر سقوط بیخ گوش این تیم است ولی مدیران این باشگاه به دنبال جذب ستاره‌های سرخابی‌های پایتخت برای تقویت تیم در فصل آینده هستند.
سقوط نکنید، قهرمانی فصل بعد پیشکش/ تزریق آرامش به تیم با درایت اصفهانی

View more posts from this author