سقوط پراید به دره در محور زنجان ـ بیجار/ 2 نفر جان باختند

سقوط پراید به دره در محور زنجان ـ بیجار/ 2 نفر جان باختند
رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع یک تصادف فوتی در محور زنجان ـ بیجار خبر داد و گفت: این تصادف که سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره بوده منجر به فوت راننده و سرنشین آن شده است.

سقوط پراید به دره در محور زنجان ـ بیجار/ 2 نفر جان باختند

رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع یک تصادف فوتی در محور زنجان ـ بیجار خبر داد و گفت: این تصادف که سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره بوده منجر به فوت راننده و سرنشین آن شده است.
سقوط پراید به دره در محور زنجان ـ بیجار/ 2 نفر جان باختند

View more posts from this author