سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت

سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت
رئیس آتش‌نشانی پاکدشت گفت: سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشته است.

سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت

رئیس آتش‌نشانی پاکدشت گفت: سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشته است.
سقوط پل عابر پیاده در پاکدشت یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت

View more posts from this author