سقوط 2 نفر از کوه صفه اصفهان

سقوط 2 نفر از کوه صفه اصفهان
مدیرعامل آتش‌نشانی استان اصفهان از سقوط یک مرد و یک زن در شب گذشته در مسیر تخت مرعشی کوه صفه خبر داد.

سقوط 2 نفر از کوه صفه اصفهان

مدیرعامل آتش‌نشانی استان اصفهان از سقوط یک مرد و یک زن در شب گذشته در مسیر تخت مرعشی کوه صفه خبر داد.
سقوط 2 نفر از کوه صفه اصفهان

عکس های داغ جدید

View more posts from this author