سلحشوران مرزبانی جانانه از مرزها دفاع کردند/ تروریست‌ها هدف بزرگتری داشتند

سلحشوران مرزبانی جانانه از مرزها دفاع کردند/ تروریست‌ها هدف بزرگتری داشتند
فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه سلحشوران مرزبانی امروز جانانه از مرزها دفاع کردند، گفت: با هدف احترام به پیکر شهدای حادثه میرجاوه به زاهدان آمده‌ام و فردا از فرمانده و نیروهای مرزبانی در این استان تقدیر می‌کنیم.

سلحشوران مرزبانی جانانه از مرزها دفاع کردند/ تروریست‌ها هدف بزرگتری داشتند

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه سلحشوران مرزبانی امروز جانانه از مرزها دفاع کردند، گفت: با هدف احترام به پیکر شهدای حادثه میرجاوه به زاهدان آمده‌ام و فردا از فرمانده و نیروهای مرزبانی در این استان تقدیر می‌کنیم.
سلحشوران مرزبانی جانانه از مرزها دفاع کردند/ تروریست‌ها هدف بزرگتری داشتند

View more posts from this author