سهراب مرادی در آستانه دومین حضور متوالی در المپیک

سهراب مرادی در آستانه دومین حضور متوالی در المپیک
با صدور مجوز حضور سهراب مرادی برای شرکت در مسابقات گزینشی کلمبیا، این وزنه‌بردار اصفهانی در آستانه دومین حضور در المپیک قرار گرفت.

سهراب مرادی در آستانه دومین حضور متوالی در المپیک

با صدور مجوز حضور سهراب مرادی برای شرکت در مسابقات گزینشی کلمبیا، این وزنه‌بردار اصفهانی در آستانه دومین حضور در المپیک قرار گرفت.
سهراب مرادی در آستانه دومین حضور متوالی در المپیک

خرید بک لینک

View more posts from this author