سهم اصفهان یک دروازه‌بان و دو هافبک/ درخشش تبریزی به چشم کی‌روش نیامد

سهم اصفهان یک دروازه‌بان و دو هافبک/ درخشش تبریزی به چشم کی‌روش نیامد
اسامی ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال اعلام شد که در بین آن‌ها نام سه بازیکن از دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن به چشم می‌خورد.

سهم اصفهان یک دروازه‌بان و دو هافبک/ درخشش تبریزی به چشم کی‌روش نیامد

اسامی ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال اعلام شد که در بین آن‌ها نام سه بازیکن از دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن به چشم می‌خورد.
سهم اصفهان یک دروازه‌بان و دو هافبک/ درخشش تبریزی به چشم کی‌روش نیامد

View more posts from this author