سهم ناچیز ایران از گردش مالی 120 میلیارد دلاری گیاهان دارویی

سهم ناچیز ایران از گردش مالی 120 میلیارد دلاری گیاهان دارویی
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس گفت: گردش مالی گیاهان دارویی در جهان 120 میلیارد دلار است که سهم ایران در این زمینه ناچیز است.

سهم ناچیز ایران از گردش مالی 120 میلیارد دلاری گیاهان دارویی

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس گفت: گردش مالی گیاهان دارویی در جهان 120 میلیارد دلار است که سهم ایران در این زمینه ناچیز است.
سهم ناچیز ایران از گردش مالی 120 میلیارد دلاری گیاهان دارویی

View more posts from this author