سواحل چابهار اواخر پاییز شب تاب می‌شود

سواحل چابهار اواخر پاییز شب تاب می‌شود
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چابهار گفت: به واسطه وجود فیتوپلانگتون‌های تولیدکنند نور آبی سواحل چابهار در پاییز و اوایل زمستان آبی‌رنگ می‌شوند.

سواحل چابهار اواخر پاییز شب تاب می‌شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چابهار گفت: به واسطه وجود فیتوپلانگتون‌های تولیدکنند نور آبی سواحل چابهار در پاییز و اوایل زمستان آبی‌رنگ می‌شوند.
سواحل چابهار اواخر پاییز شب تاب می‌شود

View more posts from this author