سومین روز جست‌وجوی لاشه هواپیمای ATR-72

سومین روز جست‌وجوی لاشه هواپیمای ATR-72
نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب سه شنبه اول اسفندماه سومین روز عملیات جست‌وجو برای یافتن لاشه هواپیمای ATR72 آسمان را آغاز کردند. هواپیمای تهران- یاسوج که روز یکشنبه از تهران به سمت یاسوج درحال حرکت بود، پس از طی مسیری از رادارها محو شد و تاکنون اثری از این هواپیما مشاهده نشده است.

سومین روز جست‌وجوی لاشه هواپیمای ATR-72

نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب سه شنبه اول اسفندماه سومین روز عملیات جست‌وجو برای یافتن لاشه هواپیمای ATR72 آسمان را آغاز کردند. هواپیمای تهران- یاسوج که روز یکشنبه از تهران به سمت یاسوج درحال حرکت بود، پس از طی مسیری از رادارها محو شد و تاکنون اثری از این هواپیما مشاهده نشده است.
سومین روز جست‌وجوی لاشه هواپیمای ATR-72

View more posts from this author