سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های تقریب مذاهب برگزار می‌شود

سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های تقریب مذاهب برگزار می‌شود
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی گفت: سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع تقریب مذاهب با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهیخته کشور در کردستان برگزار می‌شود.

سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های تقریب مذاهب برگزار می‌شود

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی گفت: سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع تقریب مذاهب با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهیخته کشور در کردستان برگزار می‌شود.
سومین همایش تقدیر از آثار و پایان‌نامه‌های تقریب مذاهب برگزار می‌شود

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author