سپاه در دفاع از کشور مرز نمی‌شناسد/ قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور تشکیل شود

سپاه در دفاع از کشور مرز نمی‌شناسد/ قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور تشکیل شود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأکید کرد: از فرماندار و مسؤولان شهرستان می‌خواهم که قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور را باهدف عملی کردن دستورات و رفع موانع اقتصادی شهرستان تشکیل و بر خواست ولی امیر مسلمین جهان جامعه عمل بپوشانند.

سپاه در دفاع از کشور مرز نمی‌شناسد/ قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور تشکیل شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأکید کرد: از فرماندار و مسؤولان شهرستان می‌خواهم که قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور را باهدف عملی کردن دستورات و رفع موانع اقتصادی شهرستان تشکیل و بر خواست ولی امیر مسلمین جهان جامعه عمل بپوشانند.
سپاه در دفاع از کشور مرز نمی‌شناسد/ قرارگاه اقتصاد مقاومتی نیشابور تشکیل شود

بک لینک قوی

bluray movie download

View more posts from this author