سپاه پرچمدار مقابله با تهاجمات دشمنان نظام است

سپاه پرچمدار مقابله با تهاجمات دشمنان نظام است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده گفت: سپاه با الگوگیری از منویات مقام معظم رهبری برای دفاع همه‌جانبه و مقابله با توطئه‌های دشمنان آماده بوده و پرچمدار این میدان می‌باشد.

سپاه پرچمدار مقابله با تهاجمات دشمنان نظام است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده گفت: سپاه با الگوگیری از منویات مقام معظم رهبری برای دفاع همه‌جانبه و مقابله با توطئه‌های دشمنان آماده بوده و پرچمدار این میدان می‌باشد.
سپاه پرچمدار مقابله با تهاجمات دشمنان نظام است

خرید بک لینک

مرکز فیلم

View more posts from this author