سکولارها و متحجرین به دنبال انفکاک دین از نظام هستند/ قطع رابطه با جریان ولایت، قطع رابطه با جریان دین است

سکولارها و متحجرین به دنبال انفکاک دین از نظام هستند/ قطع رابطه با جریان ولایت، قطع رابطه با جریان دین است
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، سکولارها و متحجرین را دو جریان منحرف در داخل معرفی کرد و گفت: سکولار و متحجرها هر دو در انفکاک دین از نظام یکی هستند.

سکولارها و متحجرین به دنبال انفکاک دین از نظام هستند/ قطع رابطه با جریان ولایت، قطع رابطه با جریان دین است

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، سکولارها و متحجرین را دو جریان منحرف در داخل معرفی کرد و گفت: سکولار و متحجرها هر دو در انفکاک دین از نظام یکی هستند.
سکولارها و متحجرین به دنبال انفکاک دین از نظام هستند/ قطع رابطه با جریان ولایت، قطع رابطه با جریان دین است

View more posts from this author