سیزده‌بدر با چاشنی معنویت/ غم‌هاتون دربه‌در؛ سیزده‌تون به در

سیزده‌بدر با چاشنی معنویت/ غم‌هاتون دربه‌در؛ سیزده‌تون به در
سیزده‌بدر امسال را با باید چاشنی معنویت و اخلاص عجین کرده و یادی نیز از حضرت زینب(س) داشته باشیم و کاری نکنیم که شرمنده اهل‌بیت(ع) شویم.

سیزده‌بدر با چاشنی معنویت/ غم‌هاتون دربه‌در؛ سیزده‌تون به در

سیزده‌بدر امسال را با باید چاشنی معنویت و اخلاص عجین کرده و یادی نیز از حضرت زینب(س) داشته باشیم و کاری نکنیم که شرمنده اهل‌بیت(ع) شویم.
سیزده‌بدر با چاشنی معنویت/ غم‌هاتون دربه‌در؛ سیزده‌تون به در

View more posts from this author