شاخص در جامعه تنها منویات رهبر معظم انقلاب است

شاخص در جامعه تنها منویات رهبر معظم انقلاب است
امام جمعه عسلویه گفت: عده‌ای با فریبکاری می‌خوانند مسیر انقلاب را عوض کنند، بنابراین باید مواظب باشیم، چراکه شاخص تنها منویات رهبری است.

شاخص در جامعه تنها منویات رهبر معظم انقلاب است

امام جمعه عسلویه گفت: عده‌ای با فریبکاری می‌خوانند مسیر انقلاب را عوض کنند، بنابراین باید مواظب باشیم، چراکه شاخص تنها منویات رهبری است.
شاخص در جامعه تنها منویات رهبر معظم انقلاب است

فروش بک لینک

View more posts from this author