شالیزارهای مازندران ظرفیت کاشت کلزا دارد

شالیزارهای مازندران ظرفیت کاشت کلزا دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بخش وسیعی از شالیزاهای مازندران که برنج کشت می‌شود بعد از برداشت ظرفیت بالایی برای کشت کلزا دارد.

شالیزارهای مازندران ظرفیت کاشت کلزا دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بخش وسیعی از شالیزاهای مازندران که برنج کشت می‌شود بعد از برداشت ظرفیت بالایی برای کشت کلزا دارد.
شالیزارهای مازندران ظرفیت کاشت کلزا دارد

بک لینک رنک 1

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author