شانس بالای ایران برای کسب مدال در مسابقات بدمینتون دهه فجر/ لزوم سوق بدمینتون به سوی آموزش و توسعه قهرمانی

شانس بالای ایران برای کسب مدال در مسابقات بدمینتون دهه فجر/ لزوم سوق بدمینتون به سوی آموزش و توسعه قهرمانی
سرمربی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان ایران با اشاره به اینکه یکی از شانس‌های کسب مدال برای ایران سروش اسکندری است، گفت: در دو بخش انفرادی و دو نفره امکان کسب مدال داریم.

شانس بالای ایران برای کسب مدال در مسابقات بدمینتون دهه فجر/ لزوم سوق بدمینتون به سوی آموزش و توسعه قهرمانی

سرمربی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان ایران با اشاره به اینکه یکی از شانس‌های کسب مدال برای ایران سروش اسکندری است، گفت: در دو بخش انفرادی و دو نفره امکان کسب مدال داریم.
شانس بالای ایران برای کسب مدال در مسابقات بدمینتون دهه فجر/ لزوم سوق بدمینتون به سوی آموزش و توسعه قهرمانی

View more posts from this author