شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است

شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است
مدافع حرم مازندرانی با بیان اینکه شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است، گفت: بسیاری از رزمندگان مازندرانی با تهیه طوماری خطاب به مسؤولان اعزام به سوریه خواستار اعزام نیرو از مازندران به سوریه شدند.

شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است

مدافع حرم مازندرانی با بیان اینکه شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است، گفت: بسیاری از رزمندگان مازندرانی با تهیه طوماری خطاب به مسؤولان اعزام به سوریه خواستار اعزام نیرو از مازندران به سوریه شدند.
شجاعت، شهامت و رشادت مدافعان حرم در سوریه و عراق کم‌نظیر است

بک لینک رنک 5

موسیقی

View more posts from this author