شخصیت حضرت فاطمه (س) بهتر از گذشته شناسانده شود/ باید مقابل دشمنان موج‌شکن بود

شخصیت حضرت فاطمه (س) بهتر از گذشته شناسانده شود/ باید مقابل دشمنان موج‌شکن بود
امام جمعه اراک گفت: باید با انسجام هر چه بیشتر همچون سال‌های گذشته با هم یکدل بوده و با وجود برخی اختلاف نظرها در داخل پای انقلاب ایستاد و در مقابل دشمنان موج‌شکن بود.

شخصیت حضرت فاطمه (س) بهتر از گذشته شناسانده شود/ باید مقابل دشمنان موج‌شکن بود

امام جمعه اراک گفت: باید با انسجام هر چه بیشتر همچون سال‌های گذشته با هم یکدل بوده و با وجود برخی اختلاف نظرها در داخل پای انقلاب ایستاد و در مقابل دشمنان موج‌شکن بود.
شخصیت حضرت فاطمه (س) بهتر از گذشته شناسانده شود/ باید مقابل دشمنان موج‌شکن بود

View more posts from this author