شرور مسلح و عامل شهادت سرباز وظیفه در دلگان به هلاکت رسید

شرور مسلح و عامل شهادت سرباز وظیفه در دلگان به هلاکت رسید
سربازان گمنام امام زمان(عج) بامداد امروز در عملیاتی موفقیت‌آمیز، شرور مسلح و قاتل چندین نفر از جمله سرباز وظیفه شهید «رضا چهره» را به هلاکت رساندند.

شرور مسلح و عامل شهادت سرباز وظیفه در دلگان به هلاکت رسید

سربازان گمنام امام زمان(عج) بامداد امروز در عملیاتی موفقیت‌آمیز، شرور مسلح و قاتل چندین نفر از جمله سرباز وظیفه شهید «رضا چهره» را به هلاکت رساندند.
شرور مسلح و عامل شهادت سرباز وظیفه در دلگان به هلاکت رسید

View more posts from this author