شمار مسافران نوروزی مریوان به 38 هزار نفر رسید/ زریوار مقصد اصلی گردشگران

شمار مسافران نوروزی مریوان به 38 هزار نفر رسید/ زریوار مقصد اصلی گردشگران
فرماندار مریوان از ورود بیش از 38 هزار مسافر داخلی و خارجی تا پایان روز نهم فروردین ماه‌جاری به این شهرستان خبر داد.

شمار مسافران نوروزی مریوان به 38 هزار نفر رسید/ زریوار مقصد اصلی گردشگران

فرماندار مریوان از ورود بیش از 38 هزار مسافر داخلی و خارجی تا پایان روز نهم فروردین ماه‌جاری به این شهرستان خبر داد.
شمار مسافران نوروزی مریوان به 38 هزار نفر رسید/ زریوار مقصد اصلی گردشگران

خرم خبر

اس ام اس جدید

View more posts from this author