شناخت خوبی از تراکتورسازی داریم/ پیراهن سفید برایمان خوش یمن بوده است

شناخت خوبی از تراکتورسازی داریم/ پیراهن سفید برایمان خوش یمن بوده است
سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: شناخت خوبی از تیم تراکتورسازی داریم و به دنبال کسب یک نتیجه خوب مقابل این تیم هستیم.

شناخت خوبی از تراکتورسازی داریم/ پیراهن سفید برایمان خوش یمن بوده است

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز گفت: شناخت خوبی از تیم تراکتورسازی داریم و به دنبال کسب یک نتیجه خوب مقابل این تیم هستیم.
شناخت خوبی از تراکتورسازی داریم/ پیراهن سفید برایمان خوش یمن بوده است

View more posts from this author