شناسایی 3000 شغل در کشور/ اقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده

شناسایی 3000 شغل در کشور/ اقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی 17 هزار شغل در دنیا و تنها 3 هزار شغل در ایران، گفت: طی سال‌های اخیراقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده است.

شناسایی 3000 شغل در کشور/ اقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی 17 هزار شغل در دنیا و تنها 3 هزار شغل در ایران، گفت: طی سال‌های اخیراقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده است.
شناسایی 3000 شغل در کشور/ اقبال دانش‌آموزان به رشته ریاضی کم شده

View more posts from this author