شهدای مدافع حرم باعث شدند بار دیگر عطر و بوی شهادت در کشور زنده شود

شهدای مدافع حرم باعث شدند بار دیگر عطر و بوی شهادت در کشور زنده شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم جواد محمدی گفت: شهدای مدافع حرم باعث شدند تا بار دیگر پس از سال‌ها، عطر و بوی شهادت مانند سال‌های دفاع مقدس در کشور زنده شود.

شهدای مدافع حرم باعث شدند بار دیگر عطر و بوی شهادت در کشور زنده شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم جواد محمدی گفت: شهدای مدافع حرم باعث شدند تا بار دیگر پس از سال‌ها، عطر و بوی شهادت مانند سال‌های دفاع مقدس در کشور زنده شود.
شهدای مدافع حرم باعث شدند بار دیگر عطر و بوی شهادت در کشور زنده شود

View more posts from this author