شهربازی خرم‌آباد پارکینگ می‌شود/ ضرورت رفع مشکلات ترمینال برون استانی

شهربازی خرم‌آباد پارکینگ می‌شود/ ضرورت رفع مشکلات ترمینال برون استانی
فرماندار خرم‌آباد گفت: اختلافی بین شهرداری و پیمانکار در مورد شهربازی کیو وجود داشته که امیدوارم رفع شود و حداقل در ایام نوروز به‌عنوان پارکینگ استفاده شود.

شهربازی خرم‌آباد پارکینگ می‌شود/ ضرورت رفع مشکلات ترمینال برون استانی

فرماندار خرم‌آباد گفت: اختلافی بین شهرداری و پیمانکار در مورد شهربازی کیو وجود داشته که امیدوارم رفع شود و حداقل در ایام نوروز به‌عنوان پارکینگ استفاده شود.
شهربازی خرم‌آباد پارکینگ می‌شود/ ضرورت رفع مشکلات ترمینال برون استانی

View more posts from this author