شهرداری تبریز با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود/ ماشین‌سازی محروم ندارد

شهرداری تبریز با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود/ ماشین‌سازی محروم ندارد
تیم فوتبال شهرداری تبریز در هفته بیست‌و‌ششم لیگ دسته اول ایران با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود.

شهرداری تبریز با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود/ ماشین‌سازی محروم ندارد

تیم فوتبال شهرداری تبریز در هفته بیست‌و‌ششم لیگ دسته اول ایران با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود.
شهرداری تبریز با 3 بازیکن محروم به مصاف نفت مسجد سلیمان می‌رود/ ماشین‌سازی محروم ندارد

View more posts from this author