شهرک‌های خصوصی در اردبیل در حال تقویت است

شهرک‌های خصوصی در اردبیل در حال تقویت است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تلاش می‌کنیم تا شهرک‌های خصوصی در راستای تقویت و توسعه صنایع بالنده استان اردبیل شکل گرفته و به وجود آید.

شهرک‌های خصوصی در اردبیل در حال تقویت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تلاش می‌کنیم تا شهرک‌های خصوصی در راستای تقویت و توسعه صنایع بالنده استان اردبیل شکل گرفته و به وجود آید.
شهرک‌های خصوصی در اردبیل در حال تقویت است

خرید بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author