شهریه‌های دریافتی مهدهای کودک کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد

شهریه‌های دریافتی مهدهای کودک کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد
مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به هزینه‌های بالای فعالیت مهدهای کودک افزود: شهریه‌های دریافتی کفاف تامین این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

شهریه‌های دریافتی مهدهای کودک کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به هزینه‌های بالای فعالیت مهدهای کودک افزود: شهریه‌های دریافتی کفاف تامین این هزینه‌ها را نمی‌دهد.
شهریه‌های دریافتی مهدهای کودک کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author