شهید ابراهیم هادی محبوب دل‌ها شده است/ شهیدی که تحول ایجاد می‌کند

شهید ابراهیم هادی محبوب دل‌ها شده است/ شهیدی که تحول ایجاد می‌کند
مسؤول فرهنگی پویش «تولد دوست آسمانی من» در همدان از برگزاری این پویش در روز یکم اردیبهشت‌ماه در همدان خبر داد و گفت: «شهید ابراهیم هادی» محبوب دل‌ها شده است.

شهید ابراهیم هادی محبوب دل‌ها شده است/ شهیدی که تحول ایجاد می‌کند

مسؤول فرهنگی پویش «تولد دوست آسمانی من» در همدان از برگزاری این پویش در روز یکم اردیبهشت‌ماه در همدان خبر داد و گفت: «شهید ابراهیم هادی» محبوب دل‌ها شده است.
شهید ابراهیم هادی محبوب دل‌ها شده است/ شهیدی که تحول ایجاد می‌کند

View more posts from this author