شهید بهشتی مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود

شهید بهشتی مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در حرم مطهر رضوی گفت: آیت‌الله شهید بهشتی، مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود و این ویژگی‌ها در تمامی ابعاد زندگی ایشان وجود داشت.

شهید بهشتی مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در حرم مطهر رضوی گفت: آیت‌الله شهید بهشتی، مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود و این ویژگی‌ها در تمامی ابعاد زندگی ایشان وجود داشت.
شهید بهشتی مظهر ولایت‌پذیری و ولایتمداری بود

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

View more posts from this author