شهید شاخص سال 97 کشور از فارس معرفی شد

شهید شاخص سال 97 کشور از فارس معرفی شد
مسوول انجمن راویان نور اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس گفت: یکی از شهدای این استان به‌عنوان شهید شاخص کشور در سال 97 معرفی شد.

شهید شاخص سال 97 کشور از فارس معرفی شد

مسوول انجمن راویان نور اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس گفت: یکی از شهدای این استان به‌عنوان شهید شاخص کشور در سال 97 معرفی شد.
شهید شاخص سال 97 کشور از فارس معرفی شد

View more posts from this author