شکایت از معدن بالادست سد سرابی/ خطر آلوده‌شدن آب سد با روغن ماشین‌آلات

شکایت از معدن بالادست سد سرابی/ خطر آلوده‌شدن آب سد با روغن ماشین‌آلات
مدیرعامل آب‌منطقه‌ای استان همدان با اشاره به شکایت از فعالیت معدن بالادستی سد سرابی تویسرکان گفت: طبق قانون مسؤول جلوگیری از آلودگی آب محیط زیست استان است و محیط زیست نیز شکایت‌هایی را داشته و پیگیری کرده است.

شکایت از معدن بالادست سد سرابی/ خطر آلوده‌شدن آب سد با روغن ماشین‌آلات

مدیرعامل آب‌منطقه‌ای استان همدان با اشاره به شکایت از فعالیت معدن بالادستی سد سرابی تویسرکان گفت: طبق قانون مسؤول جلوگیری از آلودگی آب محیط زیست استان است و محیط زیست نیز شکایت‌هایی را داشته و پیگیری کرده است.
شکایت از معدن بالادست سد سرابی/ خطر آلوده‌شدن آب سد با روغن ماشین‌آلات

View more posts from this author