شکست تلخ استقلال خوزستان برابر خونه به خونه لیگ یکی

شکست تلخ استقلال خوزستان برابر خونه به خونه لیگ یکی
تیم فوتبال خونه به خونه با نتیجه سه بر یک بر استقلال خوزستان غلبه کرد و به فینال جام حذفی رسید.

شکست تلخ استقلال خوزستان برابر خونه به خونه لیگ یکی

تیم فوتبال خونه به خونه با نتیجه سه بر یک بر استقلال خوزستان غلبه کرد و به فینال جام حذفی رسید.
شکست تلخ استقلال خوزستان برابر خونه به خونه لیگ یکی

View more posts from this author