شکست تیم بسکتبال شهرداری تبریز/ برتری میزبان در دقایق پایانی از دست رفت

شکست تیم بسکتبال شهرداری تبریز/ برتری میزبان در دقایق پایانی از دست رفت
تیم بسکتبال شهرداری تبریز در دومین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال با وجود برتری تا دقایق پایانی مغلوب تیم مهرام تهران شد.

شکست تیم بسکتبال شهرداری تبریز/ برتری میزبان در دقایق پایانی از دست رفت

تیم بسکتبال شهرداری تبریز در دومین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال با وجود برتری تا دقایق پایانی مغلوب تیم مهرام تهران شد.
شکست تیم بسکتبال شهرداری تبریز/ برتری میزبان در دقایق پایانی از دست رفت

View more posts from this author