صادرات 140 میلیون دلاری کالا از گمرک همدان در سال 96/ افزایش 7 درصدی

صادرات 140 میلیون دلاری کالا از گمرک همدان در سال 96/ افزایش 7 درصدی
مدیرکل گمرک استان همدان از صادرات 140 میلیون دلاری کالا در سال گذشته و افزایش 7 درصدی میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن خبر داد.

صادرات 140 میلیون دلاری کالا از گمرک همدان در سال 96/ افزایش 7 درصدی

مدیرکل گمرک استان همدان از صادرات 140 میلیون دلاری کالا در سال گذشته و افزایش 7 درصدی میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن خبر داد.
صادرات 140 میلیون دلاری کالا از گمرک همدان در سال 96/ افزایش 7 درصدی

View more posts from this author