صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک هرمزگان/ استرداد مالیات صنایع صادرات‌محور عملیاتی شود

صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک هرمزگان/ استرداد مالیات صنایع صادرات‌محور عملیاتی شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان از صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک استان در 11 ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صنایع صادرات‌محور باید عملیاتی شود.

صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک هرمزگان/ استرداد مالیات صنایع صادرات‌محور عملیاتی شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان از صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک استان در 11 ماه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صنایع صادرات‌محور باید عملیاتی شود.
صادرات 175 میلیون دلاری صنایع کوچک هرمزگان/ استرداد مالیات صنایع صادرات‌محور عملیاتی شود

View more posts from this author