صادرات 88 میلیون دلار کالای غیرنفتی از مرز آستارا

صادرات 88 میلیون دلار کالای غیرنفتی از مرز آستارا
مدیرکل گمرک شهرستان آستارا از صادرات 162 هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 88 میلیون دلار از مرز زمینی گمرک این شهرستان طی هفت ماه گذشته خبر داد.

صادرات 88 میلیون دلار کالای غیرنفتی از مرز آستارا

مدیرکل گمرک شهرستان آستارا از صادرات 162 هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 88 میلیون دلار از مرز زمینی گمرک این شهرستان طی هفت ماه گذشته خبر داد.
صادرات 88 میلیون دلار کالای غیرنفتی از مرز آستارا

View more posts from this author