صادرات 92 میلیون دلاری استان قم در نیمه نخست سال 96

صادرات 92 میلیون دلاری استان قم در نیمه نخست سال 96
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: امسال در نیمه نخست سال شاهد افزایش صادرات استان نسبت به سال گذشته بودیم و در این مدت آمار صادرات استان قم به 92 میلیون دلار رسید.

صادرات 92 میلیون دلاری استان قم در نیمه نخست سال 96

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: امسال در نیمه نخست سال شاهد افزایش صادرات استان نسبت به سال گذشته بودیم و در این مدت آمار صادرات استان قم به 92 میلیون دلار رسید.
صادرات 92 میلیون دلاری استان قم در نیمه نخست سال 96

View more posts from this author