صبای قم از سد پدیده اصفهان عبور کرد

صبای قم از سد پدیده اصفهان عبور کرد
فوتبالیست‌های صبای قم در نخستین مسابقه خود از دومین مرحله رقابت‌های فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور تیم پدیده اصفهان را شکست دادند.

صبای قم از سد پدیده اصفهان عبور کرد

فوتبالیست‌های صبای قم در نخستین مسابقه خود از دومین مرحله رقابت‌های فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور تیم پدیده اصفهان را شکست دادند.
صبای قم از سد پدیده اصفهان عبور کرد

View more posts from this author