صدور دستورات لازم برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مرزنشینان منطقه سیستان

صدور دستورات لازم برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مرزنشینان منطقه سیستان
فرمانده مرزبانی ناجا در بازدید از بازارچه‌ مرزی میلک ضمن بررسی مشکلات و موانع کار بازارچه مرزی از نزدیک با مسئولان دیدار و دستورات لازم برای تسهیل در خدمات رسانی به مرزنشینان را صادر کرد.

صدور دستورات لازم برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مرزنشینان منطقه سیستان

فرمانده مرزبانی ناجا در بازدید از بازارچه‌ مرزی میلک ضمن بررسی مشکلات و موانع کار بازارچه مرزی از نزدیک با مسئولان دیدار و دستورات لازم برای تسهیل در خدمات رسانی به مرزنشینان را صادر کرد.
صدور دستورات لازم برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مرزنشینان منطقه سیستان

View more posts from this author