صریح و جسورانه؛ نقدهای فرهنگی سلبریتی اصفهانی اینستاگرام/ رابطه نیمه‌شب، فالوورها و یک لایو خاص

صریح و جسورانه؛ نقدهای فرهنگی سلبریتی اصفهانی اینستاگرام/ رابطه نیمه‌شب، فالوورها و یک لایو خاص
گفت‌وگوی خودمانی با یکی از جوانان اصفهانی فعال در فضای مجازی که کلیپ‌هایش در این فضا دست به دست می‌چرخد و بازدید چند میلیونی می‌خورد را از دست ندهید؛ این جوان یک کار خاص می‌کند که مرزهای سلبریتی بودن را متحول کرده است.

صریح و جسورانه؛ نقدهای فرهنگی سلبریتی اصفهانی اینستاگرام/ رابطه نیمه‌شب، فالوورها و یک لایو خاص

گفت‌وگوی خودمانی با یکی از جوانان اصفهانی فعال در فضای مجازی که کلیپ‌هایش در این فضا دست به دست می‌چرخد و بازدید چند میلیونی می‌خورد را از دست ندهید؛ این جوان یک کار خاص می‌کند که مرزهای سلبریتی بودن را متحول کرده است.
صریح و جسورانه؛ نقدهای فرهنگی سلبریتی اصفهانی اینستاگرام/ رابطه نیمه‌شب، فالوورها و یک لایو خاص

View more posts from this author