صعود 2 تیم مشهدی در فینال جام قهرمانی لیگ ملی بسکتبال

صعود 2 تیم مشهدی در فینال جام قهرمانی لیگ ملی بسکتبال
با پیروزی تیم‌های پارسا مشهد و هیأت بسکتبال خراسان در مرحله نیمه نهایی لیگ ملی بسکتبال کشور برابر حریفان خود، دربی فینال هفته آینده در مشهد برگزار می‌شود.

صعود 2 تیم مشهدی در فینال جام قهرمانی لیگ ملی بسکتبال

با پیروزی تیم‌های پارسا مشهد و هیأت بسکتبال خراسان در مرحله نیمه نهایی لیگ ملی بسکتبال کشور برابر حریفان خود، دربی فینال هفته آینده در مشهد برگزار می‌شود.
صعود 2 تیم مشهدی در فینال جام قهرمانی لیگ ملی بسکتبال

View more posts from this author